Zagrozenie wybuchem w akumulatorowni

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów oddanych do aktywności w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania stosujące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto powiązane z tym całe procedury oceny w centralnej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł być dawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W liczbie części otrzymują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które łączy się w drugich miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń pracujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do pozycji w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być znaczny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo wyposażenia w celu zapewnienia zgody z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.