Serwis kas fiskalnych zakopane

Kasy fiskalne serwis jest potrzebny nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz jednocześnie podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w punkcie kiedy rozpoczynamy i zawieramy działalność. Zgodnie z założeniem jedną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z ofertą nawiązania pomocy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co chwila dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W toku szkoleń serwisant zdobywa prawa na każde rodzaje urządzeń fiskalnych, jakie dobierają się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację też swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do budowania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a także dostarcza jego oddane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia podejmuje się na etap jednego roku oraz opowiada ono stałego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi uprawniona do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a wyłącznie do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do ciągłego zwiększania swoich umiejętności poprzez wkład w warsztatach produktowych, powinien także co roku spotkać z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w umowie dealerskiej to korzystanie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest zobowiązany do zaopatrywania użytkowników w artykuły eksploatacyjne, które powstają od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w walucie do tego uprawnionej, nie ma uprawniona do uprawiania serwisu także wymaga zwrócić legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne ale i tylko wtedy, jak jest pracownikiem firmy powiązanej z producentem umową dealerską.